Jezter49


Bio

Háu mitákuyapi na kȟolápi! Čhaŋtéwašteya napé čhiyúzapi ló! Don Grey Day emáčiyapi. Lakȟól čháže Tȟatȟáŋka Hokšíla miyé lo. Makȟá blaská él wathí. Íŋyaŋ Woslál Haŋ emátaŋhaŋ. Iná Pearl Walker ečíyapi na até Joe “Buddy” Day ečíyapi. Waná?i ?ha?kú ománipi. Please, if you have any questions to what I said up there or who I am, you can contact me at anytime. I will answer back :)